Case Study | Comarch ERGO

  • Planowanie przestrzenne

    Budowa informatycznego systemu ewidencji danych przestrzennych

  • Zarządzanie drogami

    Wdrożenie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

  • Geodezja i kartografia

    Informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie bielskim